Toezeggingen


« Terug


ID1040
NummerT2021-074
ToezeggingNaar aanleiding van de bespreking van de zienswijze nieuwe scholen Wilderszijde scherpt de wethouder de zienswijze aan. Voordat deze naar het ministerie wordt gestuurd, wordt deze ter informatie aan de commissie gezonden. De in de zienswijze opgenomen matrix wordt meegezonden naar het ministerie.
PortefeuillehouderTitia Cnossen
Gedaan inCie Samenl
Datum10/7/2021
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningOp 26/10 zijn de stukken verstuurd naar de raad. De toezegging is hiermee afgehandeld.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.11/25/2021