Toezeggingen


« Terug


ID730
NummerT2018-090
ToezeggingBestemmingsplan Berkel Centrum: De problematiek rond de woning van de heer Vreugdenhil: de familie zal ruim betrokken worden bij de uitvoering van de plannen rondom de woning (de privacy, inpassing in groen en inpassing in water).
PortefeuillehouderAlbert Abee
Gedaan inRaad
Datum11/29/2018
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningWordt Q4 in plaats van Q2 - 2019. Het inrichtingsplan wordt afgestemd met de heer Vreugdenhil. Komt terug bij presentatie inrichtingsplan aan de raad in Q4 - 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.