Toezeggingen


« Terug


ID1046
NummerT2021-080
ToezeggingDe wethouder stelt de informatie uit de huidige monitor beschermd wonen (p. 18 Regionaal beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022-2026) beschikbaar aan de raad. De raad wordt schriftelijk geïnformeerd.
PortefeuillehouderTitia Cnossen
Gedaan inCie Samenl
Datum12/9/2021
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe regiomonitor (T21.10209) met een toelichtende brief (T21.10210) is aan de raad toegestuurd. De toezegging is hiermee afgehandeld.
Bijlage(s)Regiomonitor beschermd wonen 2020
Geaccordeerd in raad d.d.