Toezeggingen


« Terug


ID1032
NummerT2021-066
ToezeggingBeleidsaccenten: De wethouder reageert schriftelijk op de vraag van Nelleke Bouman over het beschikbare budget voor ‘grip op geld’ in relatie tot het plan schuldhulpverlening.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum9/16/2021
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningAfgedaan met brief U21.05843 d.d. 12 oktober 2021, waarin een technische toelichting op het budget voor Grip op geld.
Bijlage(s)U21.05843 Toezeggingen met betrekking tot de beleidsaccenten
Geaccordeerd in raad d.d.