Toezeggingen


« Terug


ID946
NummerT2020-069
ToezeggingDe gebiedsvisie Bosland wordt breder opgebouwd, daarbij zal het college veel aandacht besteden aan gesprekken met betrokkenen in de omgeving.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inRaad
Datum11/26/2020
AfdRuimtelijke Economische Strategie
Wijze van afdoeningIn gesprek met de woonwagen-bewoners Bosland om volgens wettelijke kaders en met respect voor de woonwagencultuur hun woonsituatie te verbeteren. Er is gestart met een locatie-onderzoek. Zodra er op basis van dit stuk in de raad is besloten welke locatie het meest passend is voor de bewoners dan pas wordt de gebiedsvisie Bosland in zijn geheel weer actief opgepakt worden met aandacht voor alle betrokkenen (bewoners en ondernemers). Planning afronding Q2 - 2021.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.