Toezeggingen


« Terug


ID931
NummerT2020-054
ToezeggingBegroting: Het college komt met een procesvoorstel over de betrokkenheid van de raad bij de bezuinigingen op het sociaal domein in het proces richting de kadernota, indachtig de wens van de raad om vóór het opstellen van de kadernota al met het college te verkennen hoe de gemeente ervoor staat en welke oplossingsrichtingen er zijn.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Begr
Datum10/28/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningDe Raad ontvangt voor het Kerstreces brief U20.09236 met een doorkijk naar het proces van de Kadernota 2022-2025. Deze toezegging wordt meegenomen in de desbetreffende brief.
Geaccordeerd in raad d.d.