Toezeggingen


« Terug


ID762
NummerT2019-023
ToezeggingBrief U19.02326 Principebesluit bouw woning tussen Noordersingel 72 en 74 Het initiatief betreft het verplaatsen van een bouwvlak. Omdat het concept bouwplan een goed vertrekpunt is voor verdere planvorming, is het voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk om aanvullende kaders aan deze ontwikkeling mee te geven. Echter, mocht in het proces van verdere uitwerking van het plan blijken dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd zodra het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Naar verwachting is dit in het tweede kwartaal van 2019. De Raad stelt uiteindelijk het bestemmingsplan vast. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan eind 2019/ begin 2020 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum4/9/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ4 - 2019 voorontwerp. . Vaststelling Q2 - 2020 - voorontwerpplan is nog niet aangeleverd.
Geaccordeerd in raad d.d.