Toezeggingen


« Terug


ID1044
NummerT2021-078
ToezeggingProces begroting 2023 Het intensieve gezamenlijke (college met raad) proces voor de kadernota dat in het voorjaar van 2021 is doorlopen, zal als standaard gaan gelden voor het proces voor de begroting 2023. De verwachting is dat er nog een bezuinigingsopgave ligt omdat de begroting 2023 nog niet sluitend is.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Begr
Datum10/27/2021
AfdFinancien
Wijze van afdoeningDeze toezegging nemen wij mee bij het opstellen van de komende Begroting 2023-2026.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.