Toezeggingen


« Terug


ID917
NummerT2020-042
ToezeggingNota Reserves en voorzieningen: bij een nieuw raadsvoorstel waarin een nieuwe of een uitbreiding van de bestaande kapitaallastenreserve is opgenomen, geeft het college aan in een kader op welke manier aan de toets van de nota reserves en voorzieningen voldaan wordt.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie AB
Datum10/7/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningWe nemen dit mee bij raadsvoorstellen waarin een nieuwe kapitaallastenreserve is opgenomen, of een bestaande kapitaallastenreserve wordt uitgebreid. Hiermee is de toezegging afgedaan. Zie als voorbeeld besluit Raad december 2020 over de reserve Groenzoom.
Geaccordeerd in raad d.d.1/28/2021