Toezeggingen


« Terug


ID934
NummerT2020-057
ToezeggingBegroting: De uitvoering van de P&C-motie (M2019-034 wordt na de vaststelling van deze begroting weer opgepakt: er komt een voorbeeldprogramma tbv de begroting (gebaseerd op de begroting Zoetermeer). Dit wordt besproken met een afvaardiging van de commissies zodat er een nog mooiere, leesbare, transparante begroting komt.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie Begr
Datum10/28/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningIn de brief U20.09236 'Doorkijk traject kadernota', die het college voor het Kerstreces aan de Raad stuurt wordt aangegeven hoe deze motie wordt opgepakt. De uitwerking van de motie vindt plaats in komende P&C-producten: Jaarstukken 2020, Kadernota 2022 en Begroting 2022.
Bijlage(s)U20.09236.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.