Toezeggingen


« Terug


ID808
NummerT2019-068
ToezeggingBrief dd 3 juli 2019 U19.05575: Proces Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs: het college streeft ernaar in het vierde kwartaal 2019/eerste kwartaal 2020 het definitieve IHP naar de raad te sturen.
Portefeuillehouder
Gedaan inBrief/memo
Datum7/3/2019
Afd
Wijze van afdoening
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.