Toezeggingen


« Terug


ID929
NummerT2020-052
ToezeggingRioleringsplan Financiering rioleringsplan: De verwachting is dat de kosten op de langere termijn aanzienlijk zullen toenemen vanwege een extra (vervangings)vraag. Het is een doelbelasting / heffing, die enkel gebruikt mag worden voor de rioolkosten. In de kaderbrief stelt de raad de leges vast. Het college komt met een financieringsvoorstel zodat de raad het gesprek kan voeren over de mogelijkheden van financiering en nu al een deel van de kosten op te nemen ipv enkel door te schuiven naar volgende generaties.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum11/11/2020
AfdBeheer
Wijze van afdoening
Geaccordeerd in raad d.d.