Toezeggingen


« Terug


ID747
NummerT2019-008
ToezeggingVoorontwerpbestemmingsplan "Woningbouwlocatie Hoeksekade Noord, deellocatie B" (U19.00436): Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan wordt de Raad ook geïnformeerd over het ontwerpbeeldkwaliteitsplan inclusief de bijbehorende procedure. Volgens de planning van het college zal dat in mei 2019 plaatsvinden. De vaststelling van beide plannen staat gepland voor de raad van oktober 2019.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum2/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ2 - 2019. De raad is geïnformeerd met brief U19.03396 d.d. 22 mei 2019.
Bijlage(s)U19.03396.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.7/18/2019