Toezeggingen


« Terug


ID773
NummerT2019-033
ToezeggingPvA Omgevingswet: de wethouder zoekt uit of er een bestemmingsplanwijziging aankomt die gebruikt kan worden om te experimenteren met de nieuwe werkwijzen van de Omgevingswet (een vervolg op het bp Lint Zuid)
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Ruimte
Datum5/7/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningIn Q3/Q4 - 2019 worden botsproeven in brede zin (veel onderwerpen en top-down) gepresenteerd aan de raad. In Q3 volgt tevens een voorstel voor een gewijzigde aanpak van het Omgevingsplan / pilot Lint-Zuid.
Geaccordeerd in raad d.d.