Toezeggingen


« Terug


ID812
NummerT2019-072
ToezeggingArbeidsmigranten: in het uitwerkingsplan worden punten toegevoegd ten aanzien van sociale aspecten van de arbeidsmigranten, de huisartsen, mogelijkheden voor recreatie en de wensen van arbeidsmigranten zelf (vergeet ook de pastor uit Bleiswijk niet te betrekken als belangrijke stakeholder).
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Ruimte
Datum9/17/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningDit wordt betrokken bij het toetsingskader, voorzien is dat dit eind juni/begin juli door het college wordt verzonden aan de raad.
Geaccordeerd in raad d.d.