Toezeggingen


« Terug


ID809
NummerT2019-069
ToezeggingBrief dd 21 aug 2019 U19.05545 over stand van zaken chillplekken en het voorgenomen besluit tot het aanwijzen van drie extra chillplekken: het college informeert de raad in het vierde kwartaal van 2019 over de uitkomsten van de zienswijzeprocedure en de inrichting van de in deze brief genoemde plekken.
Portefeuillehouder
Gedaan inBrief/memo
Datum8/21/2019
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoening De raad is met brief U19.08742 op 19 november 2019 geïnformeerd.
Bijlage(s)U19.08742.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.11/28/2019