Toezeggingen


« Terug


ID760
NummerT2019-021
ToezeggingBrief U19.01832 Principebesluit vergroten woonbestemming Oosteindsepad 5 Als in het proces van verdere uitwerking van het plan blijkt dat de inzichten van de bij het plan betrokken belanghebbenden principieel uiteenlopen, dan wordt de Raad daar actief over geïnformeerd. De Raad wordt geïnformeerd als het voorontwerpbestemmingsplan gereed is. Het uiteindelijke bestemmingsplan wordt naar verwachting eind 2019 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inBrief/memo
Datum3/26/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningWordt Q4 - 2019. Voorontwerpbestemmingsplan gereed in Q1 - 2020 en vaststelling naar verwachting in Q3 - 2020.
Geaccordeerd in raad d.d.