Toezeggingen


« Terug


ID753
NummerT2019-014
ToezeggingGebieds- en legesverordening Rottemeren - De portefeuillehouder bespreekt de inhoud en de tarieven van de legesverordening in het dagelijks bestuur van het recreatieschap en koppelt de uitkomsten hiervan, al dan niet in de vorm van een gewijzigd voorstel (verordening en/of tarieven), binnen drie maanden terug aan de commissie.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum3/12/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningQ3 - 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.