Toezeggingen


« Terug


ID897
NummerT2020-022
ToezeggingDe wethouder gaat na of de wijzigingen in de jaarrapportage gevolgen hebben voor de begroting.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Samenl
Datum6/4/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe wijzigingen hebben geen gevolgen voor de financiële P&C-stukken. In de jaarrapportage sociaal domein staat de inhoud voorop. Voor het financiële beeld van het sociaal domein over 2019 is de jaarrekening leidend. De toezegging is hiermee afgehandeld.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.7/16/2020