Toezeggingen


« Terug


ID935
NummerT2020-058
ToezeggingBegroting: De brief met procesvoorstel besteding Enecogelden komt eind 2020 naar de raad. Bij de kaderbrief 2022 worden keuzes gemaakt.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie Begr
Datum10/28/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningDe Raad ontvangt voor het Kerstreces hierover een brief. Uitwerking vindt plaats in het traject van de Kadernota 2022. Is afgehandeld. Zie brief U20.09947. Deze brief staat op de agenda van de commissie AB van 13/1/2021.
Bijlage(s)U20.09947.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.1/28/2021