Toezeggingen


« Terug


ID759
NummerT2019-020
ToezeggingBrief U19.02761 Verkeerssituatie Molenweg/Zuidersingel Verkenning naar de verkeerssituatie op de Molenweg en de Zuidersingel. Het college heeft meer tijd nodig voor het opstellen van een verkenning en een goede afweging in dit dossier. Het college verwacht deze binnen twee maanden (uiterlijk begin juni 2019) met de Gemeenteraad te delen.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inBrief/memo
Datum4/4/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningKomt in de Kaderbrief 2019. De bedrijven Post en Koppert zijn hierover geïnformeerd.
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.10/3/2019