Toezeggingen


« Terug


ID884
NummerT2020-010
Toezegging Wethouder Arends zegt toe parallel naast het woonvisietraject te starten met het verkenningstraject over flexwonen en in welke vorm en op welke plek dit in Lansingerland passend en haalbaar is. De wethouder maakt daarbij gebruik van de expertise van BZK en provincie De resultaten gaan zowel separaat als later met de woonvisie naar de raad.
PortefeuillehouderKathy Arends
Gedaan inCie Ruimte
Datum5/12/2020
AfdRuimtelijke Economische Strategie
Wijze van afdoeningOnderzoek met 3B Wonen en BZK is gestart, in september kan worden aangegeven wanneer de verkenning is afgerond en wat de resultaten ervan zijn.
Geaccordeerd in raad d.d.