Toezeggingen


« Terug


ID816
NummerT2019-076
ToezeggingEventueel opnemen onderwerp stikstop in reguliere stand van zaken-update cie ruimte: het college informeert de commissie ruimte hoe de commissie over dit punt geïnformeerd zal worden.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum9/17/2019
AfdRuimtelijk en Economisch Beleid
Wijze van afdoeningRaad is geïnformeerd via brief, afgehandeld met brief U19.06251 d.d. 27 augustus 2019.
Bijlage(s)U19.06251.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.11/28/2019