Toezeggingen


« Terug


ID816
NummerT2019-076
ToezeggingEventueel opnemen onderwerp stikstop in reguliere stand van zaken-update cie ruimte: het college informeert de commissie ruimte hoe de commissie over dit punt geïnformeerd zal worden.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum9/17/2019
Afd
Wijze van afdoening
Bijlage(s)
Geaccordeerd in raad d.d.