Toezeggingen


« Terug


ID907
NummerT2020-032
ToezeggingJaarstukken: er komt een beeldvorming over risicomanagement. Deze wordt gekoppeld aan de herziening van de Nota reserves en voorzieningen en de nota risicomanagement die dit jaar ter vaststelling worden voorgelegd
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie AB
Datum7/1/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningHeeft plaatsgevonden op 23 september 2020.
Geaccordeerd in raad d.d.