Toezeggingen


« Terug


ID910
NummerT2020-035
ToezeggingMPG: huidige waarde MPG: de raad ontvangt een overzicht (uitdraai) uit de grexmanager waarin de totale waarde per project in opgenomen is.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie AB
Datum7/1/2020
AfdGebiedsopgaven
Wijze van afdoeningToezegging niet afgedaan na toezending van de begroting 2020-2024, inclusief paragraaf grondbeleid. In de paragraaf grondbeleid is een actuele status opgenomen van de grondexploitatie.
Geaccordeerd in raad d.d.