Toezeggingen


« Terug


ID928
NummerT2020-051
ToezeggingGeluidsschermen N209: het college stelt een planning op met daarin de knelpunten en onzekerheden. Voor het opstellen van een planning is ook de provincie nodig omdat naast het geld ook over het ontwerp en de uitvoering gaat. Als er licht zit tussen de planning van onze gemeente en de planning van de provincie geeft dit aanleiding tot een gesprek met de provincie. In de reguliere voortgangsrapportage houdt het college de raad op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum11/11/2020
AfdBeheer
Wijze van afdoening
Geaccordeerd in raad d.d.