Toezeggingen


« Terug


ID1025
NummerT2021-059
ToezeggingOnderzoek forenzenbelasting: bij het onderzoek zal naast de baten en lasten ook gekeken worden naar de positieve en sociale effecten en deze worden meegenomen in de totale kosten / baten analyse.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie AB
Datum6/23/2021
AfdFinancien
Wijze van afdoeningSamen met het SVHW wordt onderzocht of het een optie is om deze belasting in te voeren. Dit nemen we mee bij het opstellen van de Kadernota en Begroting 2023.
Geaccordeerd in raad d.d.