Toezeggingen


« Terug


ID908
NummerT2020-033
ToezeggingJaarstukken: indicatoren duurzaamheid: de wethouder zal nadenken over de mogelijkheid om beschikbare data zoals bv de klimaatmonitor van de VNG door te linken naar onze dashboards en meldt dit terug aan de commissie.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie AB
Datum7/1/2020
AfdRuimtelijke Economische Strategie
Wijze van afdoeningTerugkoppeling zal plaatsvinden in combinatie met een voortgangsrapportage duurzaamheid, om dit in context te plaatsen. Naar verwachting in Q1 of Q2 - 2020.
Geaccordeerd in raad d.d.