Toezeggingen


« Terug


ID1039
NummerT2021-073
ToezeggingHet college informeert de raad over een half jaar over de (financiële) stand van zaken van de pilot funderingsherstel.
PortefeuillehouderSimon Fortuyn
Gedaan inCie Ruimte
Datum9/22/2021
AfdRuimtelijke Economische Strategie
Wijze van afdoeningHoort bij M2021-035: Loketfunctie wordt ingekocht bij KCAF. Raad is hierover op 31 mei jl. met brief U22.02266 geïnformeerd.
Bijlage(s)U22.02266 raadsbrief stavaza funderingsloket.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.6/30/2022