Toezeggingen


« Terug


ID941
NummerT2020-064
ToezeggingBegroting 2020: sustainable development goals (SDG’s): het opnemen van SDG’s in de P&C-documenten zal onderwerp van gesprek zijn met de raad waarbij wij ook kijken naar de voorbeelden van andere gemeenten. Daarna kan de raad bezien welke prioriteit dat krijgt.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inRaad
Datum11/5/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningDit wordt meegenomen in het traject Kadernota / Begroting 2022.
Geaccordeerd in raad d.d.