Toezeggingen


« Terug


ID937
NummerT2020-060
ToezeggingBegroting: de raad wil vóór de Kaderbrief 2022 uitvoerig met het college in gesprek over de door te voeren bezuinigingen. Het college geeft gevolg aan deze wens, de invulling (technische briefing, benchmark, beeldvorming) wordt met de griffie besproken.
PortefeuillehouderJan-Willem van den Beukel
Gedaan inCie Begr
Datum10/28/2020
AfdFinancien
Wijze van afdoeningDe Raad ontvangt voor het Kerstreces brief U20.09236 met een doorkijk naar het proces van de Kadernota 2022-2025. Deze toezegging wordt meegenomen in de desbetreffende brief.
Bijlage(s)U20.09236.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.