Toezeggingen


« Terug


ID750
NummerT2019-011
ToezeggingBrief Stand van zaken beleidsaccent ‘de leraar trekt aan de bel’ dd 20-12-2018 (u18.11313): aan het actieplan wordt een kolom met meetbare doelen gevoegd. Dit wordt met een begeleidende brief naar de commissie gestuurd.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum3/14/2019
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningDe gemeenteraad is hierover geïnformeerd met brief U19.04441 d.d. 12 juni 2019.
Bijlage(s)U19.04441.pdf
Geaccordeerd in raad d.d.6/27/2019