Toezeggingen


« Terug


ID818
NummerT2019-078
ToezeggingIHP: de wethouder zal bezien of in de uitgangspunten opgenomen wordt dat als er lokalen in een andere school gebruikt worden (inhuizen) er niet alleen naar gekeken wordt naar afstand maar ook naar tijdslimiet en verkeersveiligheid
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum9/19/2019
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningAfgehandeld met beeldvormende avond op 18 november 2019 en bespreking uitgangspuntennotitie IHP in de commissie Samenleving op 19 september 2019.
Geaccordeerd in raad d.d.12/19/2019