Toezeggingen


« Terug


ID895
NummerT2020-020
ToezeggingCommissie informeren over de stand van zaken rond de pilot triage passende zorg en vervoer personen met verward gedrag.
PortefeuillehouderAnkie van Tatenhove
Gedaan inCie Samenl
Datum6/4/2020
AfdMaatschappelijke Opgaven
Wijze van afdoeningBrief aan de commissie met kenmerk U20.04848 d.d. 16 juni 2020. Afgehandeld.
Bijlage(s)U20.04848.PDF
Geaccordeerd in raad d.d.10/1/2020