Toezeggingen


« Terug


ID182
Gedaan inRaadscommissie 15-09-2022 > 10.2 Nota wonen en zorg 2022
OnderwerpAandachtspunt voor beleid: ontmantelen mantelzorgwoningen bij beëindiging mantelzorg
OmschrijvingMevrouw Van Langen geeft aan dat uit de nota volgt dat een mantelzorgwoning bij beëindiging van de mantelzorg moet worden ontmanteld. Nu er nog beleid moet komen voor splitsen van woningen en wonen in bijgebouwen (daar zijn wel al kaders voor vastgesteld), kan dit daarin niet worden meegenomen? Het ontmantelen zou leiden tot kapitaalvernietiging en de betreffende woning zou ook kunnen dienen als starterswoning wellicht. De portefeuillehouder Ruimte zegt toe dit als aandachtspunt mee te nemen (portefeuillehouder: J. Broeders).
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenVoor mantelzorgwoningen in een bestaand hoofd- of bijgebouw (bijv. omgebouwde garage/ gesplitste woning) is feitelijk sprake van inwoning dat eindigt bij overlijden of uitplaatsing van de zorgbehoevende naar een zorginstelling. Het betreft hier dus een tijdelijke situatie. Het splitsen van woningen of transformeren van bijgebouwen ziet toe op een permanente wijziging en in die zin staat een tijdelijke plaatsing van een mantelzorgwoning hier los van. Bij een verplaatsbare mantelzorgwoning/unit kan na beëindiging van de zorg deze worden hergebruikt op een andere zorgvragende locatie. De restwaarde van de zorgmantelunit kan dan ten goede komen aan de eerste eigenaar. Een andere optie is dat de unit eigendom blijft van een eerste eigenaar (bijvoorbeeld een woningcoöperatie of zorginstelling), waarbij de mantelzorgwoning – zolang de zorg duurt – wordt verhuurd. Na beëindiging kan deze naar een volgende locatie worden verplaatst. De (ver)plaatsingskosten kunnen worden gedisconteerd in de huurprijs.
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Relatie met