Toezeggingen


« Terug


ID115
Gedaan inRaadscommissie 29-04-2021 > 2 Vaststelling agenda
OnderwerpInformatienota n.a.v. bespreeknotitie GB over het respecteren van het kader van 30% bouwen in kleine kernen
OmschrijvingBij de behandeling van de bespreeknotitie van GemeenteBelangen (Het kader van 30% bouwen in kleine kernen respecteren) heeft de wethouder toegezegd hetgeen over dit agendapunt in de notulen van de raadscommissie is opgenomen, om te bouwen naar een informatienota, samen met de griffie.
Einddatum
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenDit komt aan de orde in de woonvisie, het afwegingskader en de meerjaren woningbouwplanning. Is onderdeel van de themabijeenkomst van 3 april 2023.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023