Toezeggingen


« Terug


ID77
Gedaan inRaadscommissie 03-12-2020 > 7 Actieve informatie van het college
OnderwerpZienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 Hollands Kroon
OmschrijvingDe wethouder zegt toe dat deze zienswijze wordt gedeeld met de raad/cie in combinatie met een informatienota.
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenDe zienswijze wordt alsnog/opnieuw gedeeld door toezending als ingekomen stuk aan de gemeenteraad.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Bijlage(s)