Toezeggingen


« Terug


ID133
Gedaan inRaadscommissie 07-10-2021 > 3 Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
OnderwerpInspraak over de kosten voor het vervangen van de brug door een dam met duiker t.b.v. de bewoner aan de Parklaan 9A te Medemblik
OmschrijvingDesgevraagd geeft wethouder Van Langen aan: Er zal een informatienota komen die antwoord geeft op het gereserveerde budget, over de beweringen van de inspreker in haar brief, de vraag of er een rapport is over de civiele staat van de brug en de bomen.
Einddatum1/7/2022
Portefeuillehouder
Stand van zakenAfgedaan middels Informatienota Raad (DOC-21-467535).
Afgedaan
Datum afdoening
Datum behandeling afdoening in raadscommissie