Toezeggingen


« Terug


ID170
Gedaan inRaadscommissie 23-05-2022 > 7 Actieve informatie van het college
OnderwerpOntwikkelingen 'Brandweer 360'
OmschrijvingPortefeuillehouder F. Streng zegt toe de raad te zullen informeren als duidelijk is wat de consequenties van ‘Brandweer 360’ zijn voor het Medemblikse brandweerkorpsen.
Einddatum
PortefeuillehouderD. Straat
Stand van zakenMomenteel wordt er gewerkt aan een dekkingsplan. Het eerste concept wordt medio juni gepresenteerd. Daarvoor wordt het plan eerst met de postcommandanten van alle brandweerposten en de OR van de Veiligheidsregio besproken. Eind 2023 zal het dekkingsplan voor zienswijze worden aangeboden aan alle gemeenteraden. Na de zienswijze procedure staat de vaststelling van het dekkingsplan door het Algemeen Bestuur voorlopig gepland voor begin 2024. De gemeenteraden zijn onlangs door middel van een brief geïnformeerd over het proces van het dekkingsplan. Als er tussentijds ontwikkelingen zijn brengen wij de raad hiervan op de hoogte.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Bijlage(s)