Toezeggingen


« Terug


ID62
Gedaan inRaadscommissie 08-10-2020 > 5 Vaststellen toezeggingenlijst
OnderwerpParticipatie bij evaluatie huisvesting arbeidsmigranten
OmschrijvingVervolg op Toezegging 862 (afgedaan): Het college heeft 25.09.20 gemeld: in september spraken wij met buitenlandse werknemers, kernraden, werkgevers, huisvesters en LTO. Waarom staan arbeidsmigranten hier niet bij genoemd? En wat hebben de gesprekken opgeleverd? Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken30/10/2020: Afgehandeld, deze vraag is schriftelijk beantwoord.
Afgedaan
Datum afdoening11/12/2020
Datum behandeling afdoening in raadscommissie