Toezeggingen


« Terug


ID45
Gedaan inRaadscommissie 18-06-2020 > 7 Actieve informatie van het college
OnderwerpLokaal sportakkoord
OmschrijvingWethouder Fit zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag wie de koplopers zijn (is dat bijvoorbeeld ook Team Sportservice WestFriesland). Ook zal zij aangeven of en zo ja hoe de inbreng van mensen met een beperking, met name waar het gaat om aangepast vervoer, is meegenomen in het sportakkoord. Wethouder Fit antwoordt dat Team Sportservice nadrukkelijk betrokken is bij het hele proces. In de gesprekken is zeker aandacht geweest voor mensen met een beperking in relatie tot aangepast vervoer. De wethouder zegt toe deze beide punten nader schriftelijk toe te lichten
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderJ. Fit
Stand van zaken27-8-2020: antwoord in Q4 2020 20-2-2021: informatie in Q1 2021 Afgehandeld door: actieve informatie commissie 4-3-21 Afvoeren
Afgedaan
Datum afdoening3/25/2021