Toezeggingen


« Terug


ID37
Gedaan inRaadscommissie 18-05-2020 > 4.1 Zienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 gemeenschappelijke regelingen/Voorjaarsnota 2020 DeSom.
OnderwerpZienswijze begroting 2021 en jaarrekening 2019 - DeSom
OmschrijvingBurgemeester Streng heeft toegezegd terug te komen op de mogelijkheden op het verzoek om een benchmark.
Einddatum6/30/2020
Portefeuillehouder
Stand van zaken5/6/20: wordt meegenomen in informatienota ICT. 21/8/20 Informatienota is geleverd. Vastgesteld in B&W 9/6/20. DOC-20-259189
Afgedaan
Datum afdoening6/5/2020
Datum behandeling afdoening in raadscommissie