Toezeggingen


« Terug


ID156
Gedaan inRaadscommissie 17-01-2022 > 4.2 Kustvisie Noord-Hollandse IJsselmeerkust (pfh. H. Nederpelt)
OnderwerpLichtvervuiling windmolens
OmschrijvingDe wethouder zegt toe in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met Hollands Kroon aandacht te vragen voor de lichtvervuiling van de windmolens.
Einddatum
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenIs afgehandeld. In december 2022 is een informatienota aan de Raad verstuurd met de laatstse svz Hoornseweg (zie DOC-22-617680).
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023