Toezeggingen


« Terug


ID204
Gedaan inRaadscommissie 16-01-2023 > 4.3 Regionaal beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022-2026 (pfh. Y. Nijsingh)
OnderwerpAandacht voor laaggeletterdheid in uitvoeringsplan
OmschrijvingWethouder Nijsingh zegt toe dat in het uitvoeringsplan aandacht zal worden besteed aan laaggeletterdheid, in die zin dat in het uitvoeringsplan zal worden opgenomen of dit wel of niet binnen de regio zal worden neergezet.
Einddatum
PortefeuillehouderY. Nijsingh
Stand van zakenWij waarborgen de integraliteit.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Bijlage(s)