Toezeggingen


« Terug


ID143
Gedaan inRaadscommissie 17-01-2022 > 1 Opening
OnderwerpUitwerking beleid: Wonen in bijgebouwen en splitsing van hoofdgebouwen
OmschrijvingNadere kaderstelling inzake wonen in bijgebouwen/splitsen hoofdgebouwen. Dit stond op de BTA voor raadsvergadering 27-01. Is geschrapt. Er wordt in december een informatienota geleverd.
Einddatum12/31/2021
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken5 januari 2023 Voormalig wethouder Andrea van Langen heeft ter afhandeling van deze toezegging in de raadscommissie van 17 januari de volgende actieve informatie gedeeld: " De regio Westfriesland is dit jaar een onderzoek gestart hoe het delen en splitsen van woningen en kamerverhuur kan worden bevorderd. Daarin wordt ook het lokale beleid van gemeenten betrokken. De verwachting is dat het regionale (concept)beleid direct na het zomerreces van 2022 gereed is. Uit oogpunt van efficiency wordt een verdere uitwerking van de uitgangspunten van uw raad geïntegreerd in het nog vast te stellen regionale beleid. Daarmee wordt tevens aangesloten bij de invoering van de Omgevingswet. Dit laatste geldt ook voor het uitwerken van het beleid op het wonen in bijgebouwen. Zowel voor “het splitsen van woningen” als voor “het wonen in bijgebouwen” geldt dat de door uw raad vastgestelde uitgangspunten het afgelopen jaar zijn toegepast en opgenomen in het 'Generiek Afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2022'. Deze blijken in de praktijk goed werkbaar en hebben in enkele gevallen al geleid tot een extra woning."
Afgedaan
Datum afdoening1/17/2022
Datum behandeling afdoening in raadscommissie17 januari 2022