Toezeggingen


« Terug


ID183
Gedaan inRaadscommissie 15-09-2022 > 11.2 RKC-onderzoek informatieveiligheid
OnderwerpInformatieveiligheid
OmschrijvingDe heer Gringhuis zegt toe dat er 2x per jaar informatie zal worden verstrekt aan raad en commissie over de status van de voortgang van aanpak van informatieveiligheid in het gemeentehuis.
Einddatum
PortefeuillehouderG. Gringhuis
Stand van zakenMet de griffie afstemmen om in maart/april een geheime informatieavond te organiseren. Mocht het presidium niet met de geheimhouding instemmen dan zal rond deze tijd een informatienota worden verstrekt aan de raad.
Afgedaan
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Relatie met