Toezeggingen


« Terug


ID87
Gedaan inRaadscommissie 28-01-2021 > 7 Actieve informatie van het college
OnderwerpActieve informatie: Toelichting op tekort sociaal domein
OmschrijvingHet college zal de raad periodiek op de hoogte houden omtrent de stand van zaken van het tekort in het Sociaal Domein
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderD. Kuipers
Stand van zaken18-2-2021/GP: We nemen de raad actief mee over de financiele situatie van het sociaal domein bij de tussentijdse rapportrages van de lente- en herfstnota. Daarnaast ook bij de kadernota, begroting en jaarrekening. Hiernaast zullen we u ieder kwartaal informeren over de financiële ontwikkelingen. Denk daarbij aan aantallen cliënten, gemiddelde kosten per cliënt en relevante lokale, regionale of landelijke ontwikkelingen met financiële gevolgen. Hiermee wordt voldaan aan dit verzoek.
Afgedaan
Datum afdoening3/4/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Bijlage(s)