Toezeggingen


« Terug


ID112
Gedaan inRaadscommissie 29-04-2021 > 8.1 Regionale Energiestrategie 1.0 NHN (pfh. H. Nederpelt)
OnderwerpBetrekken glastuinbouw en jongeren.
OmschrijvingDe wethouder geeft aan dat de beantwoording van de technische vragen van het CDA over het betrekken van de glastuinbouwsector bij onderzoek naar zon op water en de jeugd bij de fase van RES 1.0 naar RES 2.0 als een toezegging kunnen worden beschouwd.
Einddatum
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenUpdate 2-3-2022: Informatie uit de glastuinbouwsector over de opwek van energie in waterbassins is gedeeld met het programmamanagement RES-NHN. Daarnaast vindt er binnenkort een gesprek plaats over een innovatie roadmap. Dit gesprek gaat erover welke innovaties nodig zijn om de de doelstellingen in NHN te behalen. Belangrijke partijen zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN, Liander, gemeenten zitten aan tafel. De Greenport NHN stelde een verkenning op over de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit leidde er ook toe dat de Greenport aanwezig is bij dit gesprek. De jeugd wordt betrokken bij de RES. Zo bestaat er een Young RES, zij denken mee hoe we jongeren kunnen betrekken bij de RES in NHN. In Westfriesland organiseren we onze eigen jongeren klimaattop. Deze vindt in het najaar plaats. Binnenkort zetten we een enquête uit onder een deel van de Westfriese inwoners, op basis van een representatieve steekproef. Deze enquête gaat over duurzame energieopwekking op land. De uitkomsten gebruiken we voor het opstellen van een regionaal kader voor duurzame energieopwekking. Voor de jongeren ontwikkelen we een speciale enquête voor jongeren. Daarmee is aan deze toezegging voldaan. Graag afvoeren.
Afgedaan
Datum afdoening4/25/2022