Moties (aangenomen)


« Terug


ID15
AgendapuntGemeenteraad 07-11-2019 > 7 Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
Titel"Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering "
Toelichting"Draagt het college op: Een particpatie-pilot op te starten met inwoners, deskundigen en eventueel andere betrokken partijen in een geschikte kern of wijk in onze gemeente met het doel een klimaatvriendelijke invulling te bevorderen. "
Einddatum6/30/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken29/11/2019: als geschikte locatie komt o.a. woonwijk Midwoud in aanmerking. Pilot kan 2020 starten, planning afhankelijk van werkvoorraad Openbare ruimte. 20/11/2020: Eerste pilot in uitvoering bij herinrichting Burg. Elmersstraat in Sijbekarspel. Tweede pilot in voorbereiding bij woonwijk Midwoud. 22-05-2023: Bij het Dek-terrein is dit al gebeurd. Nieuwe projecten volgen.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Pilot Inspraak inwoners voor klimaatbestendige wijkverbetering.pdf