Moties (aangenomen)


« Terug


ID4
AgendapuntGemeenteraad 09-11-2017 > 4 Raadsvoorstel programmabegroting 2018
TitelMotie PWF CDA Fietsparkeerplekken
ToelichtingDraagt het college op: 1. Voor 15 mei 2018 de raad een voorstel te doen voor een goede fietsparkeervoorziening in de kern Medemblik voor voldoende fietsen, nu en gericht op de toekomst. 2. Voor 1 juli 2018 een fietsbeleid aan de raad aan te bieden, waarin beschreven wordt met welke maatregelen de gemeente Medemblik aantrekkelijker kan worden voor fietsers uitgaande van bovengenoemde overwegingen. 16-02-2018: DOC-18-051245: Fietsbeleid in cyclus 20-12-2017 naar de raad. 15-11-2018: De commissie wijzigt het afhandelingsvoorstel van M146 van afvoeren naar aanhouden. 15/04/19: Omdat er in het tweede kwartaal een raadsvoorstel zou komen is het onderwerp op de LTA gezet. Nu is er via de LTA hetvolgende gecommuniceert: "S. Zeilemaker en F. Streng overleggen (afspraak pres. 18.3.19) & Cf motie worden extra voorzieningen geplaats (60 st. in Medemblik). Dit onderwerp mag worden afgevoerd." Het presidium heeft besloten om het college uitleg te vragen via een informatienota. Daarom is het onderwerp hier nu opgevoerd
Einddatum6/30/2021
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken21/01/20 Informatienota fietsplekken kern Medemblik (Hoogesteeg) is aan raad voorgelegd. Fietsbeleid wordt Q3 2020 12/03/20 Fietsbeleid Q3 24/09/20 Het fietsbeleid wordt opgenomen in de herziening van het GVVP. Q2 2021. 22-05-2023: Het fietsbeleid wordt meegenomen in het GVVP. In de kern Medeblik zijn extra fietsparkeerplaatsen gemaakt ter hoogte van de Hoogesteeg en het station.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen motie Fietsparkeerplekken en fietsbeleid.pdf